Cathrine Fragell Darre

Cathrine Fragell Darre

Cathrine Fragell Darre er barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk og IKT for lærere. Hun arbeider som pedagogisk leder i Myrertoppen barnehage. Hun arbeider også som rådgiver, kurs- og foredragsholder. Hun har skrevet to bøker om digital praksis i barnehagen: Kreativ bruk av digitale verktøy og Blogg som pedagogisk verktøy  (Kommuneforlaget 2013), og har vært prosjektutvikler og -leder for prosjektet digital praksis i Norlandia barnehagene i Norge og Sverige.