Per Egil Knudsen

Per Egil Knudsen er bosatt i Elverum. Han er dosent i musikk og arbeider ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for folkehelsefag. Han har arbeidet med musikk og teater i lærerutdanningen i en rekke år og er forfatter av «Tritonus», Aschehougs læreverk i musikk. Han har tatt lærerutdanning i Hamar, og har musikkstudier fra Universitetet i Trondheim, Norges Musikkhøgskole samt internasjonale musikkpedagogiske institusjoner i Ungarn, Østerrike og Nederland. Per Egil er komponist og har blant annet skrevet en rekke musikkteaterstykker for barn og unge. Siden 2010 har han arbeidet med å utvikle et høyskolestudium for ansatte i SFO-sektoren. Han er forfatter av lærebøkene Utelek og musiske aktiviteter i SFO og Mat og musiske aktiviteter i SFO (Kommuneforlaget 2011).