Elena Tkachenko

Elena Tkachenko er førstelektor i norsk på førskolelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har utdannelse fra Statsuniversitetet i St. Petersburg og Universitetet i Oslo med faglig bakgrunn i lingvistikk, barns språkutvikling, norsk som andrespråk og flerspråklighet. Hun har skrevet flere fagbøker og vitenskapelige artikler i Norge og internasjonalt. Hun har vært faglig konsulent for prosjektet «Engelsk i barnehagen». Elena Tkachenko har, sammen med Åse Bakken, Gro Ingunn Kaasa og Davina Talén, skrevet boken Lek med engelsk i barnehagen – Glede med språklig mangfold (Kommuneforlaget 2013).