Jan Sivert Jøsendal

Jan Sivert Jøsendal er utdanningsdirektør i Drammen kommune. Han jobbet tidligere som avdelingsdirektør i KS med ansvar for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Før dette jobbet han som rådgiver i PwC, universitetslektor v/ Universitetet i Oslo og som lærer og skoleleder i grunnskole og videregående opplæring. I løpet av sin yrkeskarriere har han bl.a. jobbet mye med organisasjons- og ledelsesutvikling, evalueringer og prosessledelse, og han har også vært redaktør og medredaktør for flere publiseringer som berører læring og kvalitetsutvikling i utdanningssektoren. Han har sammen med Gjert Langfeldt og Knut Roald skrevet boken Skoleeier som kvalitetsutvikler  (Kommuneforlaget 2012).