Gjert Langfeldt

GJERT LANGFELDT er professor emeritus fra Universitetet i Agder. Han var frem til 2013 professor II ved høgskolen i Sogndal og ved Universitetet i Wien. Langfeldt har de siste fem årene publisert mye rundt sammenhengen mellom endring av opplæring og styring av utdanning. Hva skoler må gjøre for å skape bedre elevresultater, er slik et viktig tema i hans forfatterskap, et tema han også nå arbeider med å utvikle. Dette sto også sentralt i hans siste arbeid «Kvalitet i skolen skapes lokalt», en antologi hvor det redegjøres for NFR-prosjektet «Lærende regioner». Han har sammen med Jan Sivert Jøsendal og Knut Roald skrevet boken Skoleeier som kvalitetsutvikler (Kommuneforlaget 2012).