Øyvind Kvalnes

Øyvind Kvalnes er filosof og førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Der underviser og forsker han på emner som ledelse, etikk og kommunikasjon. Han har skrevet en rekke bøker og artikler innen arbeidslivsfilosofi, og har en fast spalte om ledelse i Dagens Næringsliv. Han har skrevet boken Habilitet (Kommuneforlaget, 2012) og er medforfatter på boken Sosiale medier i all offentlighet − LYTTE • DELE • DELTA (Kommuneforlaget, 2011).