Kari Glavin

Kari Glavin er utdannet sykepleier og helsesøster og har hovedfag og doktorgrad i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har mange års erfaring som helsesøster og lang erfaring fra tverrfaglige samarbeidsprosjekter på kommunalt og statlig nivå. Hun er spesielt opptatt av helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn og unge og var blant annet sentral i utviklingen av det tverrfaglige samarbeidssystemet i Lørenskog kommune som fikk Samhandlingsprisen i Akershus i 2010. Glavin initierte og ledet Utviklingssenter for helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Oslo kommune og har skrevet flere fagbøker og vitenskapelige publikasjoner innenfor dette feltet. Hun er nå ansatt som professor leder for master og videreutdanninger ved Høgskolen Diakonova hvor hun også underviser og veiledere helsesøsterstudenter og masterstudenter. Kari Glavin har sammen med Bodil Erdal skrevet boken Tverrfaglig samarbeid i praksis - Til beste for barn og unge i Kommune-Norge (Kommuneforlaget 2018).