Kjersti Ridar (red.)

Kjersti Ridar har førskolelærerutdanning og arbeidet som pedagogisk konsulent i Lørenskog kommune (nå pensjonist). Hun har vært redaktør for boken Med mattebriller i barnehagen (Kommuneforlaget 2008).