Hvordan kan barnehagen oppdage, forebygge og hjelpe barn i risiko for omsorgssvikt
Charlotte Johannessen

Boken handler om barn som er i risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, eller som lever i en sårbar livssituasjon over kortere eller lengre tid.

Arbeid med lek og inkludering
Kari Pape

Som medarbeider i barnehagen må du ha forståelse for leken som fenomen og lekens betydning for barns trivsel og utvikling.

Motvekt til utestengelse og mobbing
Kari Pape

 Denne boken kretser rundt temaene lek og inkludering samt barnehagelærerens ansvar og oppgaver i dette arbeidet, som motvekt til utestengelse og mobbing.

01.01.2020-31.12.2021
KS

Hovedavtalen har blitt forlenget til 31.12.2021.

Etikk i omsorgsarbeid i andres hjem
Lars Gunnar Lingås

 Alle ansatte som trår over andres dørstokk, må vurdere sin etikk. Dette er ytterligere aktualisert nå som bruken av teknologi i velferd brer om seg i høyt tempo.

Refleksjon, organisasjon, ledelse
Tom Eide, Einar Aadland

 Et valg som er basert på ønskede verdier, gyldige prinsipper og mulige konsekvenser, og dessuten er uttrykk for godt skjønn - er et klokt valg.

Den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling
Signy Marie Kværneng Stoltenberg

Har du lagt merke til den årvåkne oppmerksomhet som kan vekkes hos barn i møte med en skjønnlitterær fortelling? Hvordan barnet kan fange inn fortellingen, leke med den, utvide den, gjenskape den og gjøre den til sin egen? Har du erfart hvordan fortellingen kan bli større enn seg selv når den deles i barnehage eller klasserom?

med kommentarer
Jan Fridthjof Bernt, Oddvar Overå

Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt, og gjelder for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Loven gjelder også for fylkeskommunene og disses organer.

KS Fokevalgtprogram 2019-2023
KS

Tillit er den mest sentrale verdien i et godt lokaldemokrati. Først og fremst handler det om tillit mellom dere som folkevalgte og innbyggerne, men det handler også om tillit mellom dere som er folkevalgte og administrasjonen, og dere folkevalgte imellom.

Å velge det varme blikket

«Hvordan være faglig og varm i hverdagen, slik at rammeplanen og lojaliteten til barnet veier tyngre enn hensynet til kollegers følelser, vaner og meninger?»

Dette var tema da vår forfatter Liv Berit H. Tønnessen holdt innlegg på Barnehagekonferansen i Rogaland 2019.

Det er en ren vitamininnsprøytning å høre hennes foredrag, og på Barnehage.no kan du lese denne artikkelen som gir en god oppsummering av foredraget.

Hun er også forfatter av boken Å velge det varme blikket.

Her kan du lese intervjuet med vår forfatter Birte Svatun i Barnehage.no.

Hun har skrevet bok Høysensitive barn i barnehagen og hjemme. Boka kan bestilles i vår nettbutikk.