Dag Wiese Schartum

Denne boken gir en sammenhengende oversikt over lovgivningen som offentlig forvaltning må følge når de treffer vedtak ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Erfaringer fra praktisk pårørendearbeid
Janne Ekeberg Amundsen, Helga Melkeraaen

Barn som lever med en rusbelastet forelder er sjelden i stand til å forestille seg at tilværelsen kan være annerledes.

Refleksjoner over livs- og dødskrefter i organisasjoner
Kjell Dahl

I denne boken reflekterer forfatteren over hvordan frykten påvirker miljøet på arbeidsplassen.

En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige
Nina Lien Osen, Marit Hegstad Relling, Marit Overvik, Torhild Glørstad

Boken viser hvordan vi på en støttende måte kan snakke med psykisk syke foreldre og deres barn.

Anne Schjelderup

Med mange eksempler fra barnehagehverdagen beskriver denne boken hvordan barnehagen kan fremme barns danningsprosesser.

Å utvikle en kjønnssensitiv pedagogikk i barnehagen
Leif Askland

Denne boken gir en innføring i spørsmål omkring kjønn og likestilling i barnehagen.

En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Dette er andre bok i en litt annerledes serie om kvalitet i barnehagen.

Større rom i barnehagen og småskolen
Nils Eide - Midtsand

Hva er boltrelek og lekeslåssing? Har slik lek noen nytteverdi?

Jenter og de viktige relasjonene
Kari Myklebust

"Et gjesp, et smil, klær som forflytter seg - det kan være vanskelig å forklare til andre at man blir utsatt for skjult mobbing."

For både voksne og barn
Cathrine Ask

Hvordan kan vi organisere hverdagen i barnehagen slik at vi ivaretar både rammeplanen og barn og voksnes psykososiale miljø, slik at barnehagen blir et godt sted for alle - både barn og voksne?

Friluftslivets år 2015

I forbindelse med Friluftslivets år arrangeres det en rekke kurs og aktiviteter rundt om i landets barnehager. Vi har samlet noen bøker som vil gi inspirasjon til utendørs aktiviteter:

Mangfoldig naturglede i barnehagen - Lek med natur, miljø og teknikk

Bevegelsesglede i barnehagen - Begeistringssmitte og tilrettelegging

Barnehage på naturleg vis - med rammeplan og hjarte som kompass

eDialog24 chat kontaktpunkt