Forebygging er alles ansvar
Kari Killén

Barndommen varer ikke bare livet ut. Den varer i generasjoner.

Espen Lynghaug (red.)

Fagopplæringsboka er ei oppslagsbok for alle aktører i fag- og yrkesopplæringen, både i skole, bedrift og forvaltning

En praktisk håndbok for helsepersonell
Nina Lien Osen, Marit Overvik, Torhild Glørstad, Marit Relling

Denne boken er et praktisk hjelpemiddel for de som møter barn som pårørende i sitt arbeid. Forfatterne viser hvordan man på en støttende måte kan snakke med barn og syke foreldre/søsken.

En praktisk guide til god veiledning av kandidater som skal ta fagprøve
Lucie Furulund, Hanne Øyen Herland, Unni Høsøien, Eli Sogn Iversen, Hanne Mensner Lerstang, Pippi Müller

Dette heftet er en støtte for deg som skal veilede en kandidat på vei mot fagprøven og andre utdanningsmål.

Ansvar og (be)handling
Kari Killén

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv, psykiske lidelser eller andre alvorlige psykososiale belastninger.

KS

Kommunenes Personalhåndbok 2019 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål i kommunene.

Nina Misvær og Per Lagerløv (red.)

Boken gir en bred innføring i sentrale temaer og praktisk veiledning i arbeidet på helsestasjonen.

Espen Lynghaug

Denne boka er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer sammen.

Vil du ikke være med og leke?
Line Aunaas

Introverte barn har behov for reflekterte voksne rundt seg, som har god kjennskap til dette personlighetstrekket.

En håndbok for deg som arbeider med flyktninger
Lena Scoufia, Nina Gran

Hva skal til for at flyktninger som kommer til Norge, skal mestre sin egen situasjon på best mulig måte? Hvordan skal vi i møte med nyankomne legge til rette for at de selv bidrar til å skape seg en ny tilværelse? Denne boken gir innspill til hvordan kommunen kan bidra til å oppnå dette.

Kommuneloven med kommentarer

Ny utgave av Kommuneloven med kommentarer vil foreligge i løpet av fjerde kvartal 2019. Du kan forhåndsbestille ved å sende en e-post til: bestilling@kf.no, eller du kan ringe oss på telefon 24 13 28 50.

Lærlinger i Hedmark fylkeskommune

La deg inspirere av konsulent Marita Runeberg fra Hedmark fylkeskommune. Hennes jobb er å få flere unge ut i lærebedrifter, og i dette intervjuet forteller hun om hvilke tiltak de gjennomfører for å få det til, og om hvorfor hun mener at boka Håndbok for lærlinger er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Les mer om Håndbok for lærlinger.

Å velge det varme blikket

«Hvordan være faglig og varm i hverdagen, slik at rammeplanen og lojaliteten til barnet veier tyngre enn hensynet til kollegers følelser, vaner og meninger?»

Dette var tema da vår forfatter Liv Berit H. Tønnessen holdt innlegg på Barnehagekonferansen i Rogaland 2019.

Det er en ren vitamininnsprøytning å høre hennes foredrag, og på Barnehage.no kan du lese denne artikkelen som gir en god oppsummering av foredraget.

Hun er også forfatter av boken Å velge det varme blikket.

Her kan du lese intervjuet med vår forfatter Birte Svatun i Barnehage.no.

Hun har skrevet bok Høysensitive barn i barnehagen og hjemme. Boka kan bestilles i vår nettbutikk.