God pedagogisk praksis og faglige prosesser i barnehagen
Line Melvold

Denne boken handler om hvordan vi som voksne kan fokusere på, synliggjøre, videreformidle og ordsette god pedagogisk praksis og relasjonskompetanse med utgangspunkt i felles verdier forankret i formålsparagrafen for barnehagen.

Tom Rune Fløgstad, Grete Helle

Det er den daglige kvaliteten som er syretest på hvor god kvalitet barnehagen har for barn og foreldre.

Tom Rune Fløgstad, Grete Helle

Denne boken inneholder beskrivelser av mer enn 30 ulike verktøy og metoder til bruk i barnehager som ønsker å være verdistyrte.

Kirsten Flaten

Denne boken handler om angsttilstanden sosial angst og hvordan denne overlapper med sjenanse.

En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Denne boken drøfter flere områder der det er faglig uenighet om valg av retning for barnehagefeltet. 

K-koder

K-kodene, kommunenes arkivnøkkel foreligger nå i ny utgave. Oppdatert utgave kommer hvert fjerde år og følger den kommunale valgperioden. Arkivnøkkelen gjenspeiler den kommunale organiseringen og nye lovpålagte oppgaver.

Denne nye utgaven er utarbeidet i nært samarbeid med representanter for kommunene, fylkeskommunene og de interkommunale arkivene.

Les mer om k-kodene

eDialog24 chat kontaktpunkt