Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfaglig ansvar
Kari Killén

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv og alvorlige psykiske lidelser.

Oppstart og tilvenning for barn og voksne
Kathrine Mathilde Fagereng

De fleste barn starter i barnehagen når de er rundt ett år. Barnet forlater en vant hjemmetilværelse med sine nærmeste og trenger trygge rammer for å starte et nytt og spennende liv i barnehagen!


Jon Wessel-Aas

Hva kan du skrive og dele på Facebook eller Twitter? Kan arbeidsgiver regulere hva ansatte gjør i sosiale medier? Kan offentlige etater delta fritt i sosiale medier?

En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Denne boken drøfter flere områder der det er faglig uenighet om valg av retning for barnehagefeltet. 

Dag Wiese Schartum

Denne boken gir en sammenhengende oversikt over lovgivningen som offentlig forvaltning må følge når de treffer vedtak ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Erfaringer fra praktisk pårørendearbeid
Janne Ekeberg Amundsen, Helga Melkeraaen

Barn som lever med en rusbelastet forelder er sjelden i stand til å forestille seg at tilværelsen kan være annerledes.

Refleksjoner over livs- og dødskrefter i organisasjoner
Kjell Dahl

I denne boken reflekterer forfatteren over hvordan frykten påvirker miljøet på arbeidsplassen.

En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige
Nina Lien Osen, Marit Hegstad Relling, Marit Overvik, Torhild Glørstad

Boken viser hvordan vi på en støttende måte kan snakke med psykisk syke foreldre og deres barn.

Anne Schjelderup

Med mange eksempler fra barnehagehverdagen beskriver denne boken hvordan barnehagen kan fremme barns danningsprosesser.

Å utvikle en kjønnssensitiv pedagogikk i barnehagen
Leif Askland

Denne boken gir en innføring i spørsmål omkring kjønn og likestilling i barnehagen.

En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Dette er andre bok i en litt annerledes serie om kvalitet i barnehagen.

Friluftslivets år 2015

I forbindelse med Friluftslivets år arrangeres det en rekke kurs og aktiviteter rundt om i landets barnehager. Vi har samlet noen bøker som vil gi inspirasjon til utendørs aktiviteter:

Mangfoldig naturglede i barnehagen - Lek med natur, miljø og teknikk

Bevegelsesglede i barnehagen - Begeistringssmitte og tilrettelegging

Barnehage på naturleg vis - med rammeplan og hjarte som kompass

eDialog24 chat kontaktpunkt