Kommuneforlaget (red.)

Boken Nasjonal tjenestekatalog utgis i anledning kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

En praktisk guide til god veiledning av kandidater som skal ta fagprøven
Lucie Furulund, Hanne Øyen Herland, Unni Høsøien, Eli Sogn Iversen, Hanne Mensner Lerstang, Pippi Müller

Dette heftet gir råd om hvordan du kan gi god veiledning til kandidater som skal ta fagprøven.

Refleksjoner og erfaringer
Jan Alm Knudsen, Marit E. Unstad

Denne boken retter oppmerksomheten mot hvordan du som leder kan løse opp i, håndtere eller forebygge konflikter på din egen arbeidsplass.

Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfaglig ansvar
Kari Killén

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv og alvorlige psykiske lidelser.

Oppstart og tilvenning for barn og voksne
Kathrine Mathilde Fagereng

De fleste barn starter i barnehagen når de er rundt ett år. Barnet forlater en vant hjemmetilværelse med sine nærmeste og trenger trygge rammer for å starte et nytt og spennende liv i barnehagen!


Jon Wessel-Aas

Hva kan du skrive og dele på Facebook eller Twitter? Kan arbeidsgiver regulere hva ansatte gjør i sosiale medier? Kan offentlige etater delta fritt i sosiale medier?

En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Denne boken drøfter flere områder der det er faglig uenighet om valg av retning for barnehagefeltet. 

Dag Wiese Schartum

Denne boken gir en sammenhengende oversikt over lovgivningen som offentlig forvaltning må følge når de treffer vedtak ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Erfaringer fra praktisk pårørendearbeid
Janne Ekeberg Amundsen, Helga Melkeraaen

Barn som lever med en rusbelastet forelder er sjelden i stand til å forestille seg at tilværelsen kan være annerledes.

Refleksjoner over livs- og dødskrefter i organisasjoner
Kjell Dahl

I denne boken reflekterer forfatteren over hvordan frykten påvirker miljøet på arbeidsplassen.

En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige
Nina Lien Osen, Marit Hegstad Relling, Marit Overvik, Torhild Glørstad

Boken viser hvordan vi på en støttende måte kan snakke med psykisk syke foreldre og deres barn.

En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Dette er andre bok i en litt annerledes serie om kvalitet i barnehagen.

Denne uken har skoler og barnehager over hele landet fokus på mobbing. Årets kampanje skal gi voksne, enten du er lærer, barnehagelærer, forelder, håndballtrener eller nabo, konkrete tips til hvordan du kan gjøre en forskjell for å skape vennskap og forebygge mobbing.

I forbindelse med årets kampanjeuke har vi redusert prisene på noen aktuelle bøker. Disse bøkene er et lite men viktig bidrag i kampen mot mobbing!

Gå til kampanje

Friluftslivets år 2015

I forbindelse med Friluftslivets år arrangeres det en rekke kurs og aktiviteter rundt om i landets barnehager. Vi har samlet noen bøker som vil gi inspirasjon til utendørs aktiviteter:

Mangfoldig naturglede i barnehagen - Lek med natur, miljø og teknikk

Bevegelsesglede i barnehagen - Begeistringssmitte og tilrettelegging

Barnehage på naturleg vis - med rammeplan og hjarte som kompass

eDialog24 chat kontaktpunkt