Etikk i omsorgsarbeid i andres hjem
Lars Gunnar Lingås

 Alle ansatte som trår over andres dørstokk, må vurdere sin etikk. Dette er ytterligere aktualisert nå som bruken av teknologi i velferd brer om seg i høyt tempo.

Refleksjon, organisasjon, ledelse
Tom Eide, Einar Aadland

 Et valg som er basert på ønskede verdier, gyldige prinsipper og mulige konsekvenser, og dessuten er uttrykk for godt skjønn - er et klokt valg.

Den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling
Signy Marie Kværneng Stoltenberg

Har du lagt merke til den årvåkne oppmerksomhet som kan vekkes hos barn i møte med en skjønnlitterær fortelling? Hvordan barnet kan fange inn fortellingen, leke med den, utvide den, gjenskape den og gjøre den til sin egen? Har du erfart hvordan fortellingen kan bli større enn seg selv når den deles i barnehage eller klasserom?

med kommentarer
Jan Fridthjof Bernt, Oddvar Overå

Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt, og gjelder for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Loven gjelder også for fylkeskommunene og disses organer.

KS

Kommunenes personalhåndbok 2020 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål i kommunen.

Kommunenes arkivnøkkel
KS

Kommunenes arkivnøkkel, K-koder, er et viktig verktøy for å sikre god gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.

Kommunenes arkivnøkkel
KS

Kommunenes arkivnøkkel, K-koder, er et viktig verktøy for å sikre god gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.

KS Fokevalgtprogram 2019-2023
KS

Tillit er den mest sentrale verdien i et godt lokaldemokrati. Først og fremst handler det om tillit mellom dere som folkevalgte og innbyggerne, men det handler også om tillit mellom dere som er folkevalgte og administrasjonen, og dere folkevalgte imellom.

En veiviser til psykisk helsefremmende barnehager
Line Melvold (red.)

Hvilke rettigheter har barn? Hva skaper god psykisk helse for barn i barnehagealder? Hvordan jobber vi systematisk med helsefremmende arbeid i barnehagen?

Forebygging er alles ansvar
Kari Killén

Barndommen varer ikke bare livet ut. Den varer i generasjoner.

Lærlinger i Hedmark fylkeskommune

La deg inspirere av konsulent Marita Runeberg fra Hedmark fylkeskommune. Hennes jobb er å få flere unge ut i lærebedrifter, og i dette intervjuet forteller hun om hvilke tiltak de gjennomfører for å få det til, og om hvorfor hun mener at boka Håndbok for lærlinger er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Les mer om Håndbok for lærlinger.

Å velge det varme blikket

«Hvordan være faglig og varm i hverdagen, slik at rammeplanen og lojaliteten til barnet veier tyngre enn hensynet til kollegers følelser, vaner og meninger?»

Dette var tema da vår forfatter Liv Berit H. Tønnessen holdt innlegg på Barnehagekonferansen i Rogaland 2019.

Det er en ren vitamininnsprøytning å høre hennes foredrag, og på Barnehage.no kan du lese denne artikkelen som gir en god oppsummering av foredraget.

Hun er også forfatter av boken Å velge det varme blikket.

Her kan du lese intervjuet med vår forfatter Birte Svatun i Barnehage.no.

Hun har skrevet bok Høysensitive barn i barnehagen og hjemme. Boka kan bestilles i vår nettbutikk.