En entreprenøriell didaktikk for arbeid i skolen
Eirik S Jenssen, Helena Sagar, Anne Agger, Frode Olav Haara

Tenk deg en skolehverdag der vektlegging av elevenes aktivitet, kreativitet, lokalkunnskap, selvstendighet og egen motivasjon er grunnlaget for elevenes arbeid med fag! En slik skolehverdag er trolig preget av en entreprenøriell didaktikk.

Beregning av egenandel på sykehjem og i andre kommunale institusjoner
Åsmund Edvardsen, Leif Kåre Helland

Hva skal en beboer betale for et opphold i en kommunal institusjon? Hvilke plikter har beboeren og kommunen ved beregning av egenandelen? Hvordan skal egenandelen beregnes, og hvordan er gangen i egenbetalingssaker?

Hvordan kan barnehagen oppdage, forebygge og hjelpe barn i risiko for omsorgssvikt
Charlotte Johannessen

Boken handler om barn som er i risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, eller som lever i en sårbar livssituasjon over kortere eller lengre tid.

Arbeid med lek og inkludering
Kari Pape

Som medarbeider i barnehagen må du ha forståelse for leken som fenomen og lekens betydning for barns trivsel og utvikling.

Motvekt til utestengelse og mobbing
Kari Pape

 Denne boken kretser rundt temaene lek og inkludering samt barnehagelærerens ansvar og oppgaver i dette arbeidet, som motvekt til utestengelse og mobbing.

Etikk i omsorgsarbeid i andres hjem
Lars Gunnar Lingås

 Alle ansatte som trår over andres dørstokk, må vurdere sin etikk. Dette er ytterligere aktualisert nå som bruken av teknologi i velferd brer om seg i høyt tempo.

Refleksjon, organisasjon, ledelse
Tom Eide, Einar Aadland

 Et valg som er basert på ønskede verdier, gyldige prinsipper og mulige konsekvenser, og dessuten er uttrykk for godt skjønn - er et klokt valg.

Den skjønnlitterære fortellingens betydning for barns utvikling
Signy Marie Kværneng Stoltenberg

Har du lagt merke til den årvåkne oppmerksomhet som kan vekkes hos barn i møte med en skjønnlitterær fortelling? Hvordan barnet kan fange inn fortellingen, leke med den, utvide den, gjenskape den og gjøre den til sin egen? Har du erfart hvordan fortellingen kan bli større enn seg selv når den deles i barnehage eller klasserom?

med kommentarer
Jan Fridthjof Bernt, Oddvar Overå

Kommuneloven er grunnmuren i lokaldemokratiet vårt, og gjelder for alle organer og alle saksområder i kommunalforvaltningen. Loven gjelder også for fylkeskommunene og disses organer.