Roller - Retning - Verdier - Identitet
Asbjørn L Stavem

Denne boken forteller om erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger og forsøker å finne mønstre som kan være til nytte i dagens sammenslåingsprosesser.

Forvaltningsrevisjon fra A til Å
Bodhild Laastad

Hva er egentlig forvaltningsrevisjon og hvordan vil det påvirke den som blir undersøkt?

Ann Goldman, Richard Hain, Stephen Liben (red.)

Et alvorlig sykt barn utfordrer oss på det mest grunnleggende ved det å være menneske, både emosjonelt og kognitivt. For mange av disse barna og unge er tid det de har minst av. Derfor er de avhengige av å bli møtt med den beste kunnskapen og praksisen vi har å tilby. Det handler om å være profesjonell med hjerte.

Lær å lede gode prosesser og møter
Pål Tanggaard

Prosessledelse handler om å stille gode spørsmål og velge deltagende metoder som gjør at alle bidrar med sitt beste i en prosess eller møte.

Hege Sundt (red.)
Ny utgave av Fosterhjemshåndboka er oppdatert i henhold til bestemmelser i lovverk, forskrifter, retningslinjer og veiledere.

 

Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS' medarbeiderundersøkelse
Anne Margrete Fletre, Lisbeth Frydenlund

10-FAKTOR er KS' nye medarbeiderundersøkelse. 10-FAKTOR er forskningsbasert og trekker blant annet på BI-professor Linda Lais forskning.

Bokpakke med bøkene Kommuneloven med kommentarer, Offentlighetsloven i all enkelhet og Habilitet.

Bokpakken kan du kjøpe for kun kr 1 229,-.

Ordinær pris for bøkene kr 2 034,-.

eDialog24 chat kontaktpunkt