Kommunenes arkivnøkkel
KS

Kommunenes arkivnøkkel, K-koder, er et viktig verktøy for å sikre god gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.

Kommunenes arkivnøkkel
KS

Kommunenes arkivnøkkel, K-koder, er et viktig verktøy for å sikre god gjenfinning av dokumentasjon i kommunalt arkivmateriale.

KS Fokevalgtprogram 2019-2023
KS

Tillit er den mest sentrale verdien i et godt lokaldemokrati. Først og fremst handler det om tillit mellom dere som folkevalgte og innbyggerne, men det handler også om tillit mellom dere som er folkevalgte og administrasjonen, og dere folkevalgte imellom.

En veiviser til psykisk helsefremmende barnehager
Line Melvold (red.)

Hvilke rettigheter har barn? Hva skaper god psykisk helse for barn i barnehagealder? Hvordan jobber vi systematisk med helsefremmende arbeid i barnehagen?

Forebygging er alles ansvar
Kari Killén

Barndommen varer ikke bare livet ut. Den varer i generasjoner.

En praktisk guide til god veiledning av kandidater som skal ta fagprøve
Lucie Furulund, Hanne Øyen Herland, Unni Høsøien, Eli Sogn Iversen, Hanne Mensner Lerstang, Pippi Müller

Dette heftet er en støtte for deg som skal veilede en kandidat på vei mot fagprøven og andre utdanningsmål.

Nina Misvær og Per Lagerløv (red.)

Boken gir en bred innføring i sentrale temaer og praktisk veiledning i arbeidet på helsestasjonen.

Espen Lynghaug

Denne boka er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer sammen.

Kommuneloven med kommentarer

Ny utgave av Kommuneloven med kommentarer vil foreligge i løpet av fjerde kvartal 2019. Du kan forhåndsbestille ved å sende en e-post til: bestilling@kf.no, eller du kan ringe oss på telefon 24 13 28 50.

Lærlinger i Hedmark fylkeskommune

La deg inspirere av konsulent Marita Runeberg fra Hedmark fylkeskommune. Hennes jobb er å få flere unge ut i lærebedrifter, og i dette intervjuet forteller hun om hvilke tiltak de gjennomfører for å få det til, og om hvorfor hun mener at boka Håndbok for lærlinger er et viktig verktøy i dette arbeidet.

Les mer om Håndbok for lærlinger.

Å velge det varme blikket

«Hvordan være faglig og varm i hverdagen, slik at rammeplanen og lojaliteten til barnet veier tyngre enn hensynet til kollegers følelser, vaner og meninger?»

Dette var tema da vår forfatter Liv Berit H. Tønnessen holdt innlegg på Barnehagekonferansen i Rogaland 2019.

Det er en ren vitamininnsprøytning å høre hennes foredrag, og på Barnehage.no kan du lese denne artikkelen som gir en god oppsummering av foredraget.

Hun er også forfatter av boken Å velge det varme blikket.

Her kan du lese intervjuet med vår forfatter Birte Svatun i Barnehage.no.

Hun har skrevet bok Høysensitive barn i barnehagen og hjemme. Boka kan bestilles i vår nettbutikk.