Ann Goldman, Richard Hain, Stephen Liben (red.)

Et alvorlig sykt barn utfordrer oss på det mest grunnleggende ved det å være menneske, både emosjonelt og kognitivt. For mange av disse barna og unge er tid det de har minst av. Derfor er de avhengige av å bli møtt med den beste kunnskapen og praksisen vi har å tilby. Det handler om å være profesjonell med hjerte.

Lær å lede gode prosesser og møter
Pål Tanggaard

Prosessledelse handler om å stille gode spørsmål og velge deltagende metoder som gjør at alle bidrar med sitt beste i en prosess eller møte.

Hege Sundt (red.)
Ny utgave av Fosterhjemshåndboka er oppdatert i henhold til bestemmelser i lovverk, forskrifter, retningslinjer og veiledere.

 

Håndbok for planlegging, gjennomføring og oppfølging av KS' medarbeiderundersøkelse
Anne Margrete Fletre, Lisbeth Frydenlund

10-FAKTOR er KS' nye medarbeiderundersøkelse. 10-FAKTOR er forskningsbasert og trekker blant annet på BI-professor Linda Lais forskning.

Fra sårbarhet til styrke
Lise August, Martin August

Boken introduserer internasjonal og ny forskning på sensitive barns styrker. Den vil gi deg som fagperson et solid faglig grunnlag for å kunne gjenkjenne sensitivitet og tilrettelegge hverdagen for barna.

2016/2017
Espen Lynghaug (red.)

Fagopplæringsboka er en oppslagsbok for alle aktører i fag- og yrkesopplæringen, både i skole, bedrift og forvaltning.

Bokpakke med bøkene Kommuneloven med kommentarer, Offentlighetsloven i all enkelhet og Habilitet.

Bokpakken kan du kjøpe for kun kr 1 229,-.

Ordinær pris for bøkene kr 2 034,-.

eDialog24 chat kontaktpunkt