2016/2017
Espen Lynghaug (red.)

Fagopplæringsboka er en oppslagsbok for alle aktører i fag- og yrkesopplæringen, både i skole, bedrift og forvaltning.

Samfunnsfag for videregående

PROLOG - Samfunnsfag er bygd opp som en antologi, basert på åpne læringsressurser.

Terje Melaas

Boka er en vitamininnsprøyting om lekens verdi og den voksnes rolle.

Inspirasjon, mot og håp til dagens foreldre
Liv Berit Heimstad Tønnessen

Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.

God pedagogisk praksis og faglige prosesser i barnehagen
Line Melvold

Denne boken handler om hvordan vi som voksne kan fokusere på, synliggjøre, videreformidle og ordsette god pedagogisk praksis og relasjonskompetanse med utgangspunkt i felles verdier forankret i formålsparagrafen for barnehagen.

Tom Rune Fløgstad, Grete Helle

Det er den daglige kvaliteten som er syretest på hvor god kvalitet barnehagen har for barn og foreldre.

Tom Rune Fløgstad, Grete Helle

Denne boken inneholder beskrivelser av mer enn 30 ulike verktøy og metoder til bruk i barnehager som ønsker å være verdistyrte.

Tid for lek og læring

 

Terje Melaas' nye bok Se meg, jeg vil leke! er en ren vitamininnsprøyting.

Her kan du lese en vakker fortelling som er hentet fra boka. Fortellingen viser sammenhengen mellom lek og læring, og formidler den utrolig viktige jobben som barnehageansatte gjør, hver dag!

Les mer

eDialog24 chat kontaktpunkt