Arbeidsplan og turnusordninger
Hege Ingvoldstad Øhrn, Hege Torvbråten

Arbeidsplanen er et viktig hjelpemiddel for å oppnå et godt arbeidsmiljø for de ansatte og et best mulig tjenestetilbud for brukerne.

Kirsten Flaten

Denne boken handler om angsttilstanden sosial angst og hvordan denne overlapper med sjenanse.

KS Folkevalgtprogram 2015 - 2019
KS

Folkevalgte skal lede og styre både kommuneorganisasjonen og lokalsamfunnet. Det krever god rolleforståelse, godt samspill med administrasjonen og ikke minst god samhandling med og kjennskap til lokalsamfunnet.

Kommuneforlaget (red.)

Boken Nasjonal tjenestekatalog utgis i anledning kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

En praktisk guide til god veiledning av kandidater som skal ta fagprøven
Lucie Furulund, Hanne Øyen Herland, Unni Høsøien, Eli Sogn Iversen, Hanne Mensner Lerstang, Pippi Müller

Dette heftet gir råd om hvordan du kan gi god veiledning til kandidater som skal ta fagprøven.

Refleksjoner og erfaringer
Jan Alm Knudsen, Marit E. Unstad

Denne boken retter oppmerksomheten mot hvordan du som leder kan løse opp i, håndtere eller forebygge konflikter på din egen arbeidsplass.

Risiko og omsorgssvikt - et helseproblem og tverrfaglig ansvar
Kari Killén

Mange barn utsettes for alvorlig risiko på grunn av omsorgspersoners rusmiddelbruk, voldelige samliv og alvorlige psykiske lidelser.

Oppstart og tilvenning for barn og voksne
Kathrine Mathilde Fagereng

De fleste barn starter i barnehagen når de er rundt ett år. Barnet forlater en vant hjemmetilværelse med sine nærmeste og trenger trygge rammer for å starte et nytt og spennende liv i barnehagen!


Jon Wessel-Aas

Hva kan du skrive og dele på Facebook eller Twitter? Kan arbeidsgiver regulere hva ansatte gjør i sosiale medier? Kan offentlige etater delta fritt i sosiale medier?

En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Denne boken drøfter flere områder der det er faglig uenighet om valg av retning for barnehagefeltet. 

Dag Wiese Schartum

Denne boken gir en sammenhengende oversikt over lovgivningen som offentlig forvaltning må følge når de treffer vedtak ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.

Erfaringer fra praktisk pårørendearbeid
Janne Ekeberg Amundsen, Helga Melkeraaen

Barn som lever med en rusbelastet forelder er sjelden i stand til å forestille seg at tilværelsen kan være annerledes.

Refleksjoner over livs- og dødskrefter i organisasjoner
Kjell Dahl

I denne boken reflekterer forfatteren over hvordan frykten påvirker miljøet på arbeidsplassen.

En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige
Nina Lien Osen, Marit Hegstad Relling, Marit Overvik, Torhild Glørstad

Boken viser hvordan vi på en støttende måte kan snakke med psykisk syke foreldre og deres barn.

En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Dette er andre bok i en litt annerledes serie om kvalitet i barnehagen.

Barnehagekonferanse 18. og 19. januar 2016

 

En konferanse for alle som arbeider i og med barnehager

– ledelse

– nyere forskning

– vurdering i barnehagen

– motorikk og læring

– lek

Dette er noe av det du kan lære mer om på konferansen "Alt henger sammen med alt".

 

Program og påmelding

K-koder

K-kodene, kommunenes arkivnøkkel foreligger nå i ny utgave. Oppdatert utgave kommer hvert fjerde år og følger den kommunale valgperioden. Arkivnøkkelen gjenspeiler den kommunale organiseringen og nye lovpålagte oppgaver.

Denne nye utgaven er utarbeidet i nært samarbeid med representanter for kommunene, fylkeskommunene og de interkommunale arkivene.

Les mer om k-kodene

Friluftslivets år 2015

I forbindelse med Friluftslivets år arrangeres det en rekke kurs og aktiviteter rundt om i landets barnehager. Vi har samlet noen bøker som vil gi inspirasjon til utendørs aktiviteter:

Mangfoldig naturglede i barnehagen - Lek med natur, miljø og teknikk

Bevegelsesglede i barnehagen - Begeistringssmitte og tilrettelegging

Barnehage på naturleg vis - med rammeplan og hjarte som kompass

eDialog24 chat kontaktpunkt