Anne Schjelderup

Med mange eksempler fra barnehagehverdagen beskriver denne boken hvordan barnehagen kan fremme barns danningsprosesser.

Å utvikle en kjønnssensitiv pedagogikk i barnehagen
Leif Askland

Denne boken gir en innføring i spørsmål omkring kjønn og likestilling i barnehagen.

En bok om kvalitet i barnehagen
Line Melvold (red.)

Dette er andre bok i en litt annerledes serie om kvalitet i barnehagen.

Større rom i barnehagen og småskolen
Nils Eide - Midtsand

Hva er boltrelek og lekeslåssing? Har slik lek noen nytteverdi?

En bok om de yngste barna i barnehagen
Line Melvold, Einar Øverenget

Denne boken handler om de ansatte i  barnehagen og deres væremåter i relasjon til de yngste i barnehagen.

Jenter og de viktige relasjonene
Kari Myklebust

"Et gjesp, et smil, klær som forflytter seg - det kan være vanskelig å forklare til andre at man blir utsatt for skjult mobbing."

Håndbok for vurdering av dokumentinnsyn
Else Marie Moe

Denne boken er et svært nyttig hjelpemiddel i det daglige arbeidet med vurdering av dokumentinnsyn i virksomheter som er omfattet av offentlighetsloven.

For både voksne og barn
Cathrine Ask

Hvordan kan vi organisere hverdagen i barnehagen slik at vi ivaretar både rammeplanen og barn og voksnes psykososiale miljø, slik at barnehagen blir et godt sted for alle - både barn og voksne?

Fagdag i Oslo 8. mai 2015

 

Profesjon & kjærlighet

I anledning utgivelse av boka Profesjon & kjærlighet skrevet av Line Melvold og Einar Øverenget, inviterer STYD kommunikasjon AS og Kommuneforlaget til en FAGDAG for pedagogiske ledere, styrere, fagledere og virksomhetsledere i barnehager.

Program og påmelding

Friluftslivets år 2015

I forbindelse med Friluftslivets år arrangeres det en rekke kurs og aktiviteter rundt om i landets barnehager. Vi har samlet noen bøker som vil gi inspirasjon til utendørs aktiviteter:

Mangfoldig naturglede i barnehagen - Lek med natur, miljø og teknikk

Bevegelsesglede i barnehagen - Begeistringssmitte og tilrettelegging

Barnehage på naturleg vis - med rammeplan og hjarte som kompass

eDialog24 chat kontaktpunkt